Sommige gedragsproblemen worden veroorzaakt doordat een kind in zijn leven veel te verwerken heeft gekregen, zoals het overlijden van een dierbare, een echtscheiding van ouders, een chronische ziekte in het gezin, veel verhuizingen. Een kind kan de gevoelens die zulke gebeurtenissen met zich mee brengen soms niet of onvoldoende verwerken. Daardoor ontstaat een blokkade voor groei en ontwikkeling. Door in therapie naar deze gebeurtenissen te kijken en de ontstane emoties te uiten ontstaat er weer ruimte voor het kind.

Klim-op is een praktijk voor begeleiding van jonge kinderen (0-12 jaar) en hun ouders wanneer er problemen zijn met de ontwikkeling van het kind. De problemen kunnen betrekking hebben op het gedrag van het kind thuis of op school, in het contact met de ouders, broertjes en zusjes of leeftijdgenootjes. Voor gedragsproblemen zoals agressie, teruggetrokkenheid, driftbuien, niet kunnen slapen, druk gedrag, veel huilen, etc. kunt u terecht. Met de ouders en met het kind wordt bekeken welke behoefte er achter het gedrag van kind schuilgaat. Soms is dat de behoefte aan duidelijkheid en structuur, soms een behoefte aan nabij contact of behoefte aan inzicht in eigen gevoelens en gedachten.

Sommige kinderen blijken hoogsensitief te zijn. Een hoogsensitief kind neemt meer en intenser waar dan andere kinderen. Dat betekent dat er gedurende een dag veel op het kind af komt. Het kan waarschijnlijk binnenkomende prikkels ‘minder filteren’ dan andere kinderen. Dit heeft tot gevolg dat een hoogsensitief kind sneller overprikkeld raakt. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld veel huilen, niet naar school willen, zich terugtrekken of juist tegendraads, beweeglijk en druk gedrag. Als er aanwijzingen zijn voor hoogsensitiviteit verkennen we met elkaar wat het kind nodig heeft om ermee te leren omgaan én juist de bijzondere kwaliteit ervan te ontdekken.

De naam van de praktijk ´Klim-op´ verwijst naar de klimop-plant. Deze plant groeit en klimt op door zich te hechten aan de muur. Zo heeft ook een kind zijn ouders nodig om zich te kunnen hechten en vervolgens te groeien en ontwikkelen. Klim-op verwijst ook naar het proces dat ouders en kinderen moeten doormaken als er problemen zijn ontstaan. De verwachting is dat door begeleiding ouders en kinderen samen kunnen opklimmen. De begeleider klimt een eindje met u mee.