Differentiatie- en fasetherapie

In deze therapievorm wordt ook gewerkt aan het (weer) contact maken van ouder en kind. Het bestaat uit een individueel traject voor het kind en daarnaast begeleiding van de ouders. In de begeleiding van de ouders wordt gekeken hoe zij in de thuissituatie hun kind nieuwe gehechtheidservaringen kunnen laten opdoen, zodat er een veilige gehechtheidsrelatie kan groeien.