Kosten

Klim-op is een praktijk voor Specialistische behandeling. Deze zorg is bedoeld voor kinderen met licht tot matig ernstige psychische of ontwikkelingsproblemen.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Klim-op heeft een contract met de gemeente Dronten. Dat betekent dat de gemeente de behandeling aan Klim-op betaalt wanneer er een beschikking is afgegeven door de gids jeugdggz. In deze beschikking staat het aantal uren en de periode waarin hulp geboden mag worden, bijvoorbeeld anderhalf uur per week gedurende een half jaar. Wanneer u problemen ervaart in de opvoeding van uw kind neem dan eerst contact op met de gids via telefoonnummer 140321. Uw huisarts weet bij wie u moet zijn.
U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wanneer u in een andere gemeente woont en graag hulp wilt bij Klim-op dan zult u dit eerst moeten bespreken met de gemeente in uw woonplaats om de hulp vergoed te krijgen.

Wanneer u de consulten zelf betaald dan bent u verplicht om na het ontvangen van een factuur deze binnen twee weken te voldoen. De kosten voor gesprekken en observaties zijn € 90,- per uur. Een consult is opgebouwd uit 45 minuten gespreks-/observatietijd, 15 minuten verslaglegging. Er is een mogelijkheid voor telefonische ondersteuning. Als u tussen de begeleidingsgesprekken door vragen hebt, kunt u bellen/mailen om een telefonisch consult af te spreken. De kosten voor een telefonisch consult of e-mailconsult bedragen € 30,- per kwartier.
Als er een consult aan huis plaatsvindt, wordt de reistijd in rekening gebracht volgens het uurtarief.