Kosten

Klim-op is een praktijk voor Basis- en Specialistische GGZ-behandeling voor jeugd. Deze zorg is bedoeld voor kinderen met licht tot matig ernstige psychische of ontwikkelingsproblemen.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Klim-op heeft een contract met de gemeente Dronten. Dat betekent dat de gemeente de behandeling aan Klim-op betaalt wanneer er een beschikking is afgegeven door de gids jeugd-GGZ. In deze beschikking staat het aantal uren en de periode waarin hulp geboden mag worden, bijvoorbeeld anderhalf uur per week gedurende een half jaar. Wanneer u problemen ervaart in de opvoeding van uw kind neem dan eerst contact op met de gids via telefoonnummer 140321. Uw huisarts weet bij wie u moet zijn.
U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wanneer u in een andere gemeente woont en graag hulp wilt bij Klim-op dan zult u dit eerst moeten bespreken met de gemeente in uw woonplaats om de hulp vergoed te krijgen.

Wanneer u de consulten zelf betaald dan bent u verplicht om na het ontvangen van een factuur deze binnen twee weken te voldoen. De kosten voor gesprekken en observaties zijn € 105,- per uur. Een consult is opgebouwd uit 45 minuten gespreks-/observatietijd, 15 minuten verslaglegging. Er is een mogelijkheid voor telefonische ondersteuning. Als u tussen de begeleidingsgesprekken door vragen hebt, kunt u bellen/mailen om een telefonisch consult af te spreken. De kosten voor een telefonisch consult of e-mailconsult bedragen € 30,- per kwartier.
Als er een consult aan huis plaatsvindt, wordt de reistijd in rekening gebracht volgens het uurtarief.