Ouderbegeleiding

In de ouderbegeleiding wordt met de ouder(s) bekeken welke problemen er zijn en hoe de problemen zijn ontstaan. Sommige kinderen komen op de wereld met een specifieke behoefte aan zorg en aandacht. Andere kinderen maken iets schokkends of moeilijks mee, waardoor ze van slag raken en extra steun en zorg nodig hebben. Het onderkennen van die specifieke behoeften van kinderen en je eigen (groei-)mogelijkheden als ouder zijn het begin van verandering.
Soms ervaar je als ouder blokkades in jezelf om op te voeden zoals je dat zou willen doen. Je merkt dat je vast zit in een bepaalde manier van reageren, zoals te weinig grenzen stellen, vanuit boosheid reageren op je kind, etc. In individuele coaching kunnen we aan de slag met zulke blokkades en vastzittende patronen, zodat je vervolgens meer kunt kiezen hoe je wilt reageren op je kind.