Video Interactie Begeleiding

Vaak hebben ouders al heel wat meegemaakt met hun kind voordat ze voor hulp aankloppen. Ouders en kind zijn vaak in een negatieve spiraal terecht gekomen, waardoor er accent is komen te liggen op wat er allemaal niet goed gaat. Video Interactie Begeleiding kan helpen om te bekijken wat er al wel goed gaat in de omgang tussen kind en ouders. Vanuit die situatie wordt gekeken hoe de ouders hun vaardigheden kunnen uitbreiden om zo hun kind te helpen. Er wordt per keer een opname van ongeveer 15 minuten gemaakt, die samen met de ouders wordt bekeken. Met deze vorm van begeleiding wordt gewerkt aan het versterken van zelfvertrouwen bij kinderen en ouders en het goed leren omgaan van de ouders met gedragsproblemen in het gezin.