Werkwijze

Als u zich telefonisch aanmeldt wordt er eerst gevraagd of u een beschikking van de gemeente heeft voor Specialistische behandeling of dat u uw kind aanmeldt op eigen kosten. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe u als ouders tegen de problemen aankijkt, hoe de problemen zijn ontstaan en wat u al hebt geprobeerd om iets aan de problemen te veranderen. De bedoeling is dat er voor de ouders en de begeleider een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Als dat gelukt is worden de mogelijkheden van de begeleiding binnen deze praktijk toegelicht. Als de problematiek niet binnen het aanbod van de praktijk past, wordt een doorverwijzing besproken.
Vaak is het nodig om na het oriënterend gesprek een observatie af te spreken om te zien hoe uw kind zich gedraagt en hoe u en uw kind contact maken. Vervolgens komt aan de orde op welke manier u als ouders met uw kind aan de slag kunt om aan de problematiek te werken. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt er in de eerste maanden één keer in de week tot een keer in de twee weken een gesprek gepland.

In de praktijk wordt geen psychologisch en didactisch onderzoek afgenomen. Wanneer dit noodzakelijk lijkt wordt deze vraag teruggelegd bij de verwijzer.