Workshops

Workshops, cursussen en trainingen

A. Ouders van kinderen van 0-12 jaar

Workshops
Vanuit Klim-op worden workshops verzorgd over een aantal onderwerpen waar ouders in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben, zoals:
· Hoe bouw je als ouders aan een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen bij je kind?
· Hoe help je je kind om te gaan met emoties als angst, boosheid, verdriet en jaloezie?
· Hoe ziet de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen eruit en hoe ondersteun je kinderen in het omgaan met anderen, het opkomen voor zichzelf, het uiten van emoties?
· Hoe kan je als ouder het beste omgaan met huilen, boos zijn en ruzie van je kind(-eren)?

De workshop kan op 1 dagdeel (ochtend, middag, avond) worden gegeven. Ook kan er worden gekozen voor een verdiepingsworkshop. De workshop wordt op locatie gegeven, mits de (enkele) reistijd niet meer bedraagt dan ¾ uur vanuit Dronten. Ook kunt u naar de praktijk in Dronten komen voor de workshop. Het tarief voor een workshop bedraagt € 350,- excl. kosten reistijd. De kosten voor de reistijd worden berekend op basis van een uurprijs van € 50,-.

Cursus Huilen, boos zijn, ruzie
In 6 bijeenkomsten van 2½ uur worden de onderwerpen huilen, boos zijn en ruzie bij kinderen van 2-8 jaar besproken. Aan de hand van een werkboek worden per onderwerp een aantal theoretische uitgangspunten toegelicht. Deze krijgen handen en voeten door middel van creatieve opdrachten en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk.

Op aanvraag kan deze cursus in Dronten worden gegeven. Ook kan de cursus op locatie worden verzorgd. Het minimum aantal deelnemers is 12. De kosten voor de cursus bedragen € 125,- per persoon.

B. Basisonderwijs

Leerkrachten

Hechtingsproblematiek bij kinderen in het regulier en speciaal basisonderwijs
In een of meerdere bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan hechtingsproblematiek bij kinderen. Mogelijke onderwerpen van gesprek zijn:
· op welke manier kunt u hechtingsproblematiek bij kinderen signaleren?
· hoe kunt u in gesprek gaan met ouders?
· welke begeleiding kunt u een kind met deze problemen bieden?

Ook kunnen er casussen van kinderen met hechtingsproblemen worden besproken.
De kosten van een bijeenkomst worden in overleg vastgesteld en worden berekend op basis van een uurprijs van € 110,-. Reistijd wordt berekend op basis van een uurprijs van € 50,-.

Ouders op school

Vanuit Klim-op worden ouderavonden verzorgd over een aantal onderwerpen waar ouders in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben, zoals:
· Hoe bouw je als ouders en leerkrachten samen aan een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen bij een kind?
· Hoe help je kinderen thuis en op school om te gaan met emoties als angst, boosheid, verdriet en jaloezie?
· Hoe ziet de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen eruit en hoe ondersteun je kinderen in het omgaan met anderen, het opkomen voor zichzelf, het uiten van emoties? Hoe kunnen school en ouders hierin samenwerken?

De kosten voor een avond zijn afhankelijk van de locatie en een eventuele specifieke vraagstelling.

C. Kinderopvang

Workshops en trainingen

Voor de kinderopvang worden workshops en trainingen verzorgd over de volgende onderwerpen:
· Hoe bevorder je door jouw gedrag een veilige hechtingsrelatie met een baby en een peuter?
· Hoe ondersteun je een peuter in zijn sociale en emotionele ontwikkeling?
· Hoe help je kinderen om te gaan met verdriet, angst en boosheid?

In de workshops worden een aantal theoretische uitgangspunten besproken, Die dienen als ‘kapstok’ om voorbeelden uit de praktijk te bespreken.

In de trainingen worden de leidsters begeleid bij het toepassen van de besproken handvatten. Hierbij kunnen ook videobeelden worden gebruikt.

Wilt u nadere informatie over een van de bovenstaande activiteiten?
Neem dan contact op met Caroline Penninga. Op de pagina ‘Adres’ vindt u de adresgegevens. Ook kunt u een mail sturen via de pagina ‘Email’.

D. Kerkelijke gemeenten

Workshop Geloofsopvoeding
Voor kinderwerkers, jeugdleiders, ouders en kerkeraadsleden die op zoek zijn naar bezieling voor geloofsopvoeding.
In een interactieve workshop van 1,5 à 2 uur gaan we allereerst met elkaar na welke ervaringen en personen voor u/jou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van je geloof. Misschien raakte je tijdens een vakantie onder de indruk van de schepping en groeide daardoor je geloof in God. Of had je een meester op de basisschool die prachtige bijbelverhalen kon vertellen waardoor Gods trouw voor jou zichtbaar werd. Of heb je veel gehad aan de jeugdgroep waar je samen zong en over God en de Bijbel praatte? We kijken naar die ervaringen en naar de mensen die hierbij belangrijk zijn geweest. Welke rol speelden zij? En hoe kun jij jouw ervaringen gebruiken in jouw rol als geloofsopvoeder (in het gezin of in het kinder- en jeugdwerk)?
Jullie verhalen koppelen we vervolgens aan wat de pedagoog Ter Horst over geloofsopvoeding zegt in zijn boekje Wijs me de weg. Aan de hand van deze kapstok kijken we tenslotte naar de toekomst. Welke rol wil jij spelen in de geloofsopvoeding van kinderen?
De workshop wordt op locatie gegeven, mits de (enkele) reistijd niet meer bedraagt dan ¾ uur vanuit Dronten. Ook kunt u naar (de praktijk in) Dronten komen voor de workshop. De kosten voor een workshop zijn € 350,- excl. kosten reistijd. De kosten voor de reistijd worden berekend op basis van een uurprijs van € 50,-.